Translate this Blogger

Dwaalhaas 2014 Weblog ( Feed ) "elke dag wat nieuws"

Tuesday, October 16, 2012

Full Moon Jungle


De maan blijft een mystrieuze planneet. Door de eeuwen heen zijn er veel veronderstellingen gedaan rondom de maan en wat voor invloed deze levensloze planeet op onze aarde heeft en alle levende wezens die op ons planeetje wonen. Maar wat is nu waar? En wat is onzin? Heeft de maan wel werkelijk invloed op ons mensen?

De maan heeft in vergelijking met de aarde een vrij grote omvang en is waarschijnlijk onmisbaar geweest voor het onstaan van het leven op ons mooie planeetje. De aantrekkingkracht van de maan bepaald de rotaties van de aarde. Zonder deze aantrekkingskracht zou de rotatieas van de aarde contstant schommelen in de ruimte met een onstabiel klimaat als gevolg....

Feiten over de invloed van de maan.

De maan is de veroorzaker van de getijden op aarde. De zon heeft ook wel invloed maar niet zoveel als de maan. De maan is tevens de veroorzaker van eb en vloed. De maan trekt aan het water op de naar de maan toegekeerde kant. Dit veroorzaakt daar een vloedberg. De maan trekt ook de aarde weg van het water aan de andere zijde, waardoor hier ook een vloedberg onstaat. Tussen deze twee kanten is het eb. Ook heeft de maan invoed op bergen. Bergen zijn enkele millimeters hoger als de maan er recht boven staat. Maar hier heeft de zon ook enige invloed op.
Springtij: Als de zon en de maan aan dezelfde kant  of aan tegenovergestelde kanten staan, versterk hun invloeden elkaar, waardoor je een springtij krijgt. De maan heeft ook invloed op de regen, sapstromen in planten, stemt de voortplanting van honderden zeedieren op elkaar af en bemoeit zich met kiemen van zaden.Je ziet hier dat de maan veel invloed heeft op het wel en wee hier op aarde. Maar hoe zit dat nou met ons mensen? Hoeveel invloed heeft de maan op ons?


Bijgeloof?

Door de eeuwen heen is er veel bijgeloof rondom de volle maan. Er werd wel eens gezegd dat de volle maan mensen krankzinnig maakt. Heel lang geleden, wanneer de vrouw zwanger was mocht zij niet blootgesteld worden aan maanlicht gedurende de volle maan, omdat zij anders een krankzinnig kind op de wereld zou brengen. Nu worden deze overtuigingen altijd omverblazen door de wetenschap. Maar waarom hebben de engelsen hun woorden voor krankzinnigheid en gekte “ lunatic en loony “  afgeleid van het latijnse woord Luna wat maan betekent? 
Er wordt veel gespeculeerd over wat voor invloed de maan heeft op onze gemoedstand. Hier zijn veel onderzoeken naar gedaan, met iedere keer weer tegenstrijdige uitkomsten. Ga maar eens op google zoeken je zult verbaasd zijn over de tegenstrijdige berichtgevingen. Zelfs de kranten beweren de ene keer dat de maan wel invloed heeft en andere keer niet.

bron : plazilla.com


No comments:

Post a Comment

Search in This Blog